logo van het bedrijf logo van het bedrijf

Advies

Tijdens zijn beroepswerkzaamheden wordt de bedrijfsleider geconfronteerd met een aantal problemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de boekhouding. Op een aantal van deze problemen proberen we de bedrijfsleider een antwoord te verschaffen. Adviesverlening wordt steeds op maat van de klant uitgewerkt en kan o.a. betrekking hebben op:

  • begeleiding bij keuze tussen eenmanszaak of vennootschap;
  • begeleiding bij de opstart van een zelfstandige activiteit (aansluiting KBO, opstellen financieel plan, notarisbezoek om vennootschap op te richten, …)
  • begeleiding bij dagelijkse administratieve formaliteiten;
  • fiscaal advies;
  • begeleiding bij familiale opvolging of bij overdracht aan derden;
  • begeleiding bij overname van bestaande vennootschappen;
  • begeleiding bij de opmaak van allerlei overeenkomsten zoals huur-overeenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, …;
  • begeleiding bij subsidiedossiers;
  • begeleiding bij de opmaak van budgetten en kostprijsberekeningen;
  • begeleiding bij vennootschapsrechtelijke vraagstukken;