logo van het bedrijf logo van het bedrijf

Uw Boekhouding

Uw boekhouding moet tot in de puntjes in orde zijn. Het is de basis waarop u zich als ondernemer baseert om samen met ons uw bedrijf te analyseren en beslissingen te nemen. Daarom verzorgen we de volgende diensten, afgestemd op uw bedrijf, uw behoeften en uw sector:

 • Verwerking van alle documenten: inboeken van facturen, onkostennota’s, bankrekeninguittreksels, lonen,...;
 • Opmaken van afschrijvingstabellen;
 • BTW-aangiftes en BTW-listing;
 • Fiscale aangiftes in de personenbelasting en vennootschapsbelasting;
 • Tussentijds nazicht van de boekhouding
 • Eindejaarsafsluiting;
 • Opstellen van de wettelijke verslagen;
 • Opstellen en neerleggen van de jaarrekening bij de Nationale Bank;
 • Verdediging van uw dossier bij een fiscale controle;
 • Alle briefwisseling met de belastingsadministraties;
 • Oprichtingen, fusies, splitsingen, ontbinden en vereffenen van vennootschappen;