logo van het bedrijf logo van het bedrijf

Regelmatige overzichten

Uw boekhouding is up to date en weerspiegelt dus de actuele toestand van uw bedrijf, zodat snelle acties op fiscaal en/of financieel gebied mogelijk zijn. We spreken regelmatig af om samen tussentijds de balans en resultatenrekening te bekijken en met u te onderzoeken of er bepaalde acties dienen ondernomen te worden.

Wat doen we als het resultaat zeer goed wordt? Vanaf welk ogenblik wordt het interessant om van een eenmanszaak over te schakelen naar een vennootschap? Moet ik kosten besparen wanneer het tijdelijk minder goed gaat met het bedrijf of juist bijkomend investeren? Kan mijn bedrijf deze investering al financieel aan? Hoeveel zal ik hiervoor moeten lenen? Hoeveel kost een extra personeelslid mij op jaarbasis? Hoeveel omzet moet ik meer realiseren vooraleer deze extra kost gedekt is? Is het interessant om een groepsverzekering af te sluiten? Wat is een VAPZ? …

Deze en andere vragen worden tijdens onze vergaderingen samen met u besproken.

Tussentijds kan u steeds een afspraak maken om uw actuele balans/toestand te bespreken zodat u sneller kan inspelen op veranderingen binnen de onderneming.