Accountancy & tax
We houden je op de hoogte

Akkoord rond de arbeidsdeal

Op 15.02.2022 bereikte de regering een akkoord over de arbeidsdeal in het kader van de bevordering van de tewerkstellingsgraad.

Hierbij alvast een beknopt overzicht:

Individueel opleidingsrecht

Elke werknemer krijgt een individueel opleidingsrecht van:

  • 3 dagen in 2022
  • 4 dagen in 2023
  • 5 dagen vanaf 2024

Ondernemingen met minimum 20 werknemers moeten minstens 1 keer per jaar een opleidingsplan opstellen.

Platformwerkers

Er wordt meer duidelijkheid gegeven over hun statuut en er zal een verplichte arbeidsongevallenverzekering moeten worden afgesloten.

Work-life balance

Voor werknemers zal de mogelijkheid bestaan om werkweken van 4 dagen te hanteren of een wisselend weekregime met meer en minder uren.

Variabele deeltijdse uurroosters moeten verplicht op tijd bekend gemaakt worden en dit 7 werkdagen op voorhand in plaats van 5 dagen.

Ondernemingen met minimum 20 werknemers leggen afspraken vast voor hun werknemers om het recht op offline te zijn te garanderen.

Verhogen werkgelegenheidsgraad

Het transitietraject is in het leven geroepen om werknemers tijdens hun opzegtermijn al vrijwillig aan de slag te laten gaan bij de nieuwe werkgever, dit op vrijwillige basis.

Ontslagen werknemers met een opzegtermijn van minimum 30 weken kunnen het laatste 1/3de van hun opzegtermijn besteden aan activiteiten die hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt vergroot en dit met behoud van loon.

Nachtarbeid tussen 20u-24u zou ook mogelijk zijn voor bedrijven actief in de e-commerce mits naleving CAO. Dit kan bovendien ook tijdelijk in het leven geroepen worden voor werknemers die hier vrijwillig mee willen instappen.

De regering zet actief in om diversiteit op de werkvloer en het invullen van knelpuntberoepen te bevorderen dankzij een monitoringsmechanisme. Dit zal een oprichting van een nieuwe cel zijn binnen de FOD die om de 2 jaar gegevens verstrekt aan de sectoren over de diversiteit in de sector.

Lees meer actuele info