Accountancy & tax
We houden je op de hoogte

Actualiteit

Het V&M-team volgt elk jaar gedurende minstens veertig uur externe opleidingen om helemaal bij te blijven, en ook voor interne trainingen maken we meer dan regelmatig tijd. Als klant bij ons mag je dus op je twee oren slapen: onze experten weten waarover ze praten en beschikken op elk moment over de nodige kennis om jouw belangen te behartigen. We delen relevante informatie natuurlijk meteen met jou, onder meer tijdens tussentijdse contactmomenten en halfjaarlijkse meetings, maar ook hier kun je je licht opsteken over wetswijzigingen, nieuwe maatregelen en andere actuele info die voor jou als ondernemer interessant is. Veel leesplezier!

Actualiteit

Vanaf 2024 nieuwe regels opname vakantiedagen

Vanaf 01/01/2024 zijn er enkele aanpassingen omtrent o.a. ziekte tijdens jaarlijkse vakantie en de overdracht van niet-opgenomen vakantiedagen wegens overmacht.  

Groenere autofiscaliteit tegen 2026

In de wereld van bedrijfswagens staan er aanzienlijke veranderingen op de planning tegen 2026. Wat betekenen deze veranderingen voor de aftrekbaarheid van huidige voertuigen? Waar moet je zeker rekening mee houden bij het afschaffen van een nieuwe wagen? Verschaeren & Mertens helpt je hierbij op weg!

Heb jij een kleine vennootschap?

Een vennootschap kan verschillende groottes omvatten: micro, klein en groot. Maar wanneer wordt een vennootschap nu als klein beschouwd en wat is het verschil met een micro vennootschap?

Koopkrachtpremie vanaf 01/06/2023

Een aantal werken en/of activiteiten moeten in bepaalde gevallen elektronisch worden aangegeven op de website van de sociale zekerheid. Ontdek hier over welke werken het gaat.

Aangifte van werken

Een aantal werken en/of activiteiten moeten in bepaalde gevallen elektronisch worden aangegeven op de website van de sociale zekerheid. Ontdek hier over welke werken het gaat.

12 tips voor een gezonde werkhouding en meer beweging

Wist je dat onderzoek uitwees dat meer dan 50 % van de Belgen langer dan 8 uren per dag neerzit? Het is dus verstandig om het patroon in jouw zitgedrag te doorbreken! Zucht niet, het zijn maar kleine inspanningen die al de moeite lonen. 

De klok tikt: nog 8 maanden om je statuten aan te passen!

De nieuwe vennootschapswetgeving – WVV - trad in werking op 1 mei 2019. Vennootschappen die voor deze datum opgericht werden, dienen de statuten aan te passen aan deze nieuwe wetgeving. Hiervoor heb je nog tijd tot 31 december 2023. Dat zijn dus nog maar acht maanden!

De fiscale hervorming

Begin deze maand deelde minister van Financiën Vincent Van Peteghem zijn plannen mee met betrekking tot de eerste fase van de bredere fiscale hervorming. Deze hebben als doel ons belastingstelsel te moderniseren, vereenvoudigen én rechtvaardiger te maken.

Maar wat zijn hiervan de gevolgen voor jou, als persoon, en jouw onderneming?

Jaarlijkse vakantie vanaf 2024

Vanaf 2024 zijn er nieuwe regels van toepassing voor de opname van jaarlijkse vakantie.

BTW-nieuwigheden vanaf 2023

Vanaf 01/01/2023 zijn er een aantal belangrijke wijzigingen op het vlak van BTW doorgevoerd. Zo wijzigt de verjaringstermijn van drie naar vier jaar, is een tijdige indiening van BTW-aangiftes nog belangrijker en verhogen de interesten. Daarnaast dien je een extra factuurvermelding toe te voegen als je werken in onroerende staat uitoefent.

De arbeidsdeal is een feit

De arbeidsdeal is een feit! Op 10/11/2022 verscheen dit in het Belgisch Staatsblad.

Vlaams jobbonus

Sinds 12/07/2022 is er een publicatie in het Belgisch Staatsblad omtrent de Vlaamse Jobbonus, een nieuwe Vlaamse steunmaatregel.

Vakantiegeld

De tijd waar iedereen naar uit kijkt komt er weer aan: vakantie en vakantiegeld. Hoe zit het allemaal weer in elkaar? 

Akkoord rond de arbeidsdeal

Op 15/02/2022 bereikte de regering een akkoord over de arbeidsdeal in het kader van de bevordering van de tewerkstellingsgraad.

BTW-wijziging verhuur
gemeubelde logies

Vanaf 2022 wijzigen de BTW-regels op de verhuur van gemeubelde logies. 

Happy valentine!

Valentijn, de tijd die velen aangrijpen om hun partner ten huwelijk te vragen. Maar wat zijn nu de fiscale gevolgen als je in het huwelijksbootje stapt?

Attest aannemer

Vanaf 01/01/2022 kan je het attest van 6% BTW bij een woning ouder dan 10 jaar vervangen door een standaardverklaring op je factuur.

De verantwoordelijkheid verschuift eveneens van aannemer naar klant.

Nieuwigheden 2022

Verhoging kantoorvergoeding, uitbreiding KB213 en wijziging doelgroepvermindering ouderen.

Kostenvermelding fiche 281
compensatie jaarlijkse vakantie 2022

Vanaf 2022 zal er een gedetailleerde vermelding moeten gebeuren op de fiscale fiche van alle forfaitaire onkosten die worden toegekend aan werknemers én bedrijfsleiders.

Bewakingscamera aangeven

Deadline aangifte bewakingscamera’s tot 31 december 2021

Ontwerpakkoorden en laatste
verlenging tijdelijke werkloosheid

De tijdelijke werkloosheid overmacht corona werd verlengd tot 31.12.2021. De sociale partners hebben voor 2021-2022 een ontwerpakkoord bereikt dat momenteel nog goedgekeurd moet worden.

Relance-uren & loonnorm

Op 09.08.2021 is de nieuwe loonnorm gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit percentage bepaalt hoeveel de gemiddelde loonkost per werknemer gedurende deze periode maximaal mag stijgen.

Tweede verblijf

Vandaag de dag heb je nog steeds een fiscaal voordeel wanneer je een tweede verblijft aankoopt en dit ongeacht of het in België is gelegen of in het buitenland.

Coronapremie, ecocheques

Naar aanleiding van een voorgaand artikel is er nu een vervolg van de definitieve nieuwe bestedingslijst voor ecocheques. Ook werd er een nieuwe coronapremie in de vorm van consumptiecheques in het leven geroepen als ook de verlenging van de verhoogde kantoorvergoeding en opnieuw een landingsbaan vanaf 55 jaar mét uitkering.

Uitbreiding rouwverlof

Vanaf 25 juli 2021 is er een uitbreiding van rouwverlof van 3 naar 10 dagen bij het overlijden van de echtgenoot/samenwonende partner of van zijn/haar kind.

‘Relance’-doelgroepvermindering

Zoals jaarlijks voorzien is er een verhoging van de kilometervergoeding en tijdelijk nog steeds een verhoging van een kantoorvergoeding.
Niet onbelangrijk is de nieuwe doelgroepvermindering ‘relance’ voor werkgevers die aan de voorwaarden voldoen.

BTW bij verkopen op afstand

Vanaf 01 juli 2021 zal de regelgeving betreffende de BTW bij verkopen op afstand (e-commerce) grondig gewijzigd worden.

Compensatieregeling vakantiegeld
& bijdragevermindering

Hoogstwaarschijnlijk is de laatste telewerkaangifte in zicht. De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid corona werd verlengd. 
Bepaalde werkgevers krijgen een compensatiepremie voor het vakantiegeld. Voor een aantal sectoren is er bijdragevermindering mits er aan de voorwaarden voldaan wordt.

Hervorming autofiscaliteit

De autofiscaliteit staat op het punt om wederom een transformatie te ondergaan.
Wat staat er ons allemaal te wachten?

Vaccinatieverlof
telewerkaangifte

Corona blijft ons in zijn machtsgreep houden: naast het vaccinatieverlof zijn werkgevers ook verplicht om over te gaan tot registratie van verplicht telewerk maar is er ook een éénmalige premie voorzien voor langdurig werklozen.

Verlenging tijdelijke werkloosheid,
terugbetaling onkosten

Door de aanhoudende coronacrisis zijn er wijzigingen in de onkostenvergoedingen en een verlenging van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid.

HR Newsflash

Het nieuwe jaar heeft een aantal nieuwigheden teweeggebracht in de HR-wereld: het tijdelijk karakter van de fiscaalvoordelige overuren, indexatie van inkomsten maar als kers op de taart een nieuwe aanwervingspremie voor ingeschreven werkzoekenden die woonachtig zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Taks op effectenrekeningen

Meer info over de taks op effectenrekeningen vind je hier

Nieuwigheden HR & payroll 2021

Wat zijn allle nieuwigheden in 2021 voor HR & Payroll? We geven je hier een kort overzicht.

Compensatiepremie

De Regering besliste om voor ondernemingen die verplicht moesten sluiten als gevolg van de ministeriële besluiten van 28 oktober en 1 november 2020, een compensatiepremie te voorzien.  

Tijdelijke werkloosheid

Hoe zit het met tijdelijke werkloosheid in deze 2e lockdown? Wij leggen het graag even uit!

Steunmaatregelen

Door de opgelegde verstrengingen kondigde de overheid een aantal nieuwe steunmaatregelen aan voor zelfstandigen. Welke maatregelen dit zijn, lees je hier. 

Thuiswerkvergoeding

De werkgever kon in het kader van de coronacrisis tijdelijk een thuiswerkvergoeding toekennen aan haar werknemers. 

25% investeringsaftrek

Veel ondernemers investeerden om hun activiteiten coronaproof te maken of een webshop te ontwikkelen.