Accountancy & tax
We houden je op de hoogte

Compensatieregeling vakantiegeld
& bijdragevermindering

Telewerkaangifte

Werkgevers zullen naar verluidt voor een laatste keer de verplichte telewerkaangifte in orde moeten brengen uiterlijk op 6 juni 2021.

Er is echter een uitzondering voor werkgevers die reeds een aangifte voor april en mei in orde hebben gebracht. Het gaat hier om ondernemingen of exploitatiezetels waarbij de situatie op de eerste werkdag van juni het totaal aantal personen op de werkvloer alsook het aantal niet-telewerkbare functies, ongewijzigd blijft tegenover april en mei.

Het verplicht telewerk zou vanaf 01.07.2021 niet meer van toepassing zijn. Vanaf 09.06.2021 zou er 1 dag per week in de organisatie gewerkt mogen worden. Deze informatie blijft onder voorbehoud en zal enkel ingaan wanneer de vooropgestelde voorwaarden vervuld zijn.

 

Verlenging tijdelijke werkloosheid (Corona)

Naar aanleiding  van heel wat sectoren die nog steeds niet volledig het werk kunnen hervatten omwille van de coronacrisis, heeft de regering beslist om de versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid te verlengen tot en met 30.09.2021.

De enige formaliteit is het indienen van een ASR scenario 5 door de werkgever waarbij het aantal dagen tijdelijke werkloosheid wordt doorgeven aan de uitbetalingsinstelling.

Tot 30/09/2021 hoeven er ook geen genummerde documenten C32A afgeleverd te worden aan de werknemers die tijdelijk werkloos worden.

 

Compensatieregeling jaarlijkse vakantie bedienden (Corona)

Het is reeds enige tijd geweten dat de tijdelijke werkloosheid – corona – werd gelijkgesteld voor vakantiedagen en vakantiegeld in 2021. De uitbetaling van het vakantiegeld vindt plaats in het 2de kwartaal 2021.

Werkgevers die in Q2/2020 gemiddeld minstens 10 % corona-werkloosheid voor bedienden hadden, krijgen hiervoor een compensatiepremie. Deze premie is afhankelijk van hoeveel tijdelijke werkloosheid er werd toegekend op dat moment. Deze berichten zouden de betrokken werkgevers rond eind mei mogen verwachten in hun e-box van de sociale zekerheid.

 

Bijdragevermindering evenementen- en hotelsector

De federale regering heeft een doelgroepvermindering toegekend aan werkgevers uit de evenementen- en hotelsector die zwaar zijn getroffen door de coronacrisis.

De vermindering omvat een volledige vrijstelling van de basiswerkgeversbijdragen voor 5 werknemers.

 

Evenementensector

Werkgevers met een hoofdactiviteit in evenementensector kunnen deze vermindering toekennen in het 2de en 3de kwartaal 2021.

De hoofdactiviteit wordt bepaald aan de hand van het paritaire comité of NACE-code. Indien dit niet het geval is maar u wel kan aantonen dat de hoofdactiviteit in de evenementensector ligt, heeft u ook recht op de premie.  

Bepaling ‘evenement’: cumulatie van een georganiseerde gebeurtenis, gericht op publiek en beperkt in tijd. Dit kan openbaar of besloten zijn, groot of klein en terugkerend of éénmalig.

Bijkomende voorwaarden:

 • De werknemers waarvoor de doelgroepvermindering wordt toegepast in dienst houden gedurende Q2 en Q3/2021, mits uitzondering:
  • Ontslag door werknemer
  • Dringende reden in hoofde van werkgever
  • Bij opname tijdskrediet/thematisch verlof
 • In 2021 moet elke voltijdse werknemer een opleidingsaanbod van min. 5 volledige dagen krijgen. Voor deeltijdse werknemers is dit pro rata het arbeidsregime.
 • Er mogen in 2021 geen dividenden uitgekeerd worden aan aandeelhouders en geen bonussen aan leden van de Raad van Bestuur of leidinggevenden in de onderneming.
 • De werkgever mag in 2021 geen eigen aandelen aankopen.
 • Het aantal dagen tijdelijke werkloosheid in Q2/2021 en Q3/2021 mag niet hoger liggen dan in Q1/2021

 

Hotelsector

Van toepassing op volgende werkgevers waarbij een cumul van de voorwaarden wordt geacht:

 • Privésector
 • PC302 én als hoofdactiviteit een hotel uitbaten of accommodatie verschaffen In Q2/2021 minstens 60 % omzetdaling ten opzichte van Q2/2019

 

Bijkomende voorwaarden:

 • De betrokken werknemers waarop de vrijstelling wordt toegepast moeten in het betreffende kwartaal in dienst zijn tenzij:
  • De werknemer zelf ontslag neemt
  • De werknemer ontslagen wordt wegens dringende reden
  • De werknemer thematisch verlof of tijdskrediet opneemt
 • In 2021 moet er aan elke werknemer een opleidingsaanbod van min. 5 volledige dagen krijgen per voltijdse equivalente werknemer. Voor deeltijdse werknemers is dit pro rata het arbeidsregime.
 • Er mogen in 2021 geen dividenden uitgekeerd worden aan aandeelhouders en geen bonussen aan leden van de Raad van Bestuur of leidinggevenden in de onderneming.
 • De werkgever mag in 2021 geen eigen aandelen aankopen.

 

De RSZ zal hier strenge controles op doen en wanneer de voorwaarden niet vervuld zijn, wordt de doelgroepvermindering geweigerd.

Lees meer actuele info