Accountancy & tax
We houden je op de hoogte

Relance-uren & loonnorm

Loonnorm 2021-2022

Op 09.08.2021 is de nieuwe loonnorm gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit percentage bepaalt hoeveel de gemiddelde loonkost per werknemer gedurende deze periode maximaal mag stijgen.

De maximale marge is vastgesteld op 0,4%, exclusief indexaties en baremieke verhogingen, coronapremie, vaccinatieverlof en alle uitzonderlijke maatregelen in het kader van de coronacrisis. We denken bij dit laatste aan: tijdelijke verhoging kantoorvergoeding, investeringen werkmateriaal, extra vakantiedagen of premies omwille van een hoge werkdruk.

Na deze publicatie kunnen de verschillende sectoren op hun beurt verder onderhandelen.

 

Tijdelijke werkloosheid vanaf 01.10.2021?

Er is sinds 24.09.2021 de bevestiging dat de versoepelde procedure van tijdelijke werkloosheid wordt verlengd tem 31.12.2021.

De uitkering voor de tijdelijk werklozen blijft dan ook behouden op 70% van het geplafonneerd brutoloon, met een aanvulling van 5,63€ per werkloosheidsdag.

De verplichting tot het afleveren van documenten C32A valt dan ook weg tot en met december2021.

 

Relance-uren

Sinds de wet Peeters kunnen werknemers tot 120 vrijwillige overuren per kalenderjaar presteren mits opmaak van een individuele arbeidsovereenkomst gedurende 6 maanden en uitbetaling van een overurentoeslag, maar zonder verplichte inhaalrust.

Naast deze vrijwillige overuren kunnen nu ook 120 bijkomen “relance-uren” worden gepresteerd in alle sectoren. Dit loon is vrijgesteld van sociale bijdragen waardoor bruto gelijk is aan netto. Voor de werkgever zijn hier ook geen patronale bijdragen op verschuldigd.

De relance-uren zijn voorlopig van toepassing vanaf 01.07.2021 tem 31.12.2022.

Een voorafgaande schriftelijke overeenkomst is noodzakelijk in het toekennen van deze relance-uren. Werkgevers die reeds gebruik maakten van de “corona”- vrijwillige overuren moeten het opgenomen contingent wel aftrekken van deze 120 relance-uren. In 2022 krijgt de werkgever opnieuw de mogelijkheid om tot 120 relance-uren per werknemer ter beschikking te stellen.

 

Overschrijding spilindex

In augustus 2021 is de spilindex overschreden. Dit betekent dat de sectorale minimumlonen en vergoedingen die gekoppeld zijn aan de overheidsindex, indexeren met 2%, evenals de sociale uitkeringen en overheidswedden.

Lees meer actuele info