Accountancy & tax
We houden je op de hoogte

Thuiswerkvergoeding

Als werkgever kun je in het kader van de coronacrisis een thuiswerkvergoeding toekennen aan je werknemers. Deze vergoeding dekt onder andere de kosten verbonden aan een bureau in de privéwoning van de werknemer, kosten voor klein kantoormateriaal, elektriciteit en verwarming. De fiscus heeft deze vergoeding een permanent karakter gegeven via een circulaire (circ. 2020/C/100 van 14.07.2020). Daardoor kun je aan werknemers die minstens vijf werkdagen per maand thuiswerken een belastingvrije vergoeding van € 129,48/per maand toekennen. Deze vergoeding is voor jou 100% aftrekbaar.

Enkele tips: 
  • prorateer het bedrag bij deeltijdse tewerkstelling niet
  • je mag de vergoeding toekennen tijdens de normale verlofperiode
  • verminder de vergoeding evenredig in geval van langdurige afwezigheid
  • geef alle werknemers dezelfde vergoeding (het is niet toegestaan om een onderscheid te maken o.b.v. hun functie)

Lees meer actuele info