Accountancy & tax
We houden je op de hoogte

Tijdelijke werkloosheid

Tijdelijke werkloosheid coronacrisis 

Vanaf 01.10.2020 geldt de tijdelijke werkloosheid voor alle ondernemingen, ongeacht zwaar getroffen of niet, die geraakt zijn door de coronacrisis:  

·        gebrek aan werk; 

·        verplichte sluiting;  

·        verplichte quarantaine; 

·        opvang voor kind omwille van sluiting school/kinderopvang; 

·        opvang voor kind omwille van quarantaine van het kind zelf. 

 

Deze vereenvoudigde procedure geldt voorlopig tot en met 31.03.2021. 

 

Formaliteiten 

De werkgever zorgt voor de maandelijkse aangifte (scenario 5) na de loonverwerking zodat de werknemers hun vergoeding tijdelijke werkloosheid kunnen ontvangen.  

 

In geval van een aparte overmachtssituatie is het noodzakelijk bijkomende documentatie bij de hand te houden in geval van controle. De werkgever moet dit ten allen tijde kunnen voorleggen, hetzij in specifieke situaties:  

·        een quarantaine attest; 

·        een quarantaine attest van het kind/ voor wie de werknemer zorgt; 

·        een attest ‘sluiting corona’ van de onderwijsinstelling of kinderopvang van het kind. 

 

Meldingsplicht aan werknemer(s) 

De meldingsplicht van tijdelijke werkloosheid blijft ongewijzigd en moet nog steeds nageleefd worden. Deze melding dient in volgende gevallen vooraf te gebeuren:  

·        eerste keer tijdelijke werkloosheid werknemer;  

·        opnieuw tijdelijke werkloosheid van een werknemer;  

·        indien de werkloosheidsdagen verhoogd worden;  

·        indien de werknemer overgaat van een gedeeltelijke naar volledige tijdelijke werkloosheid.  

 

Het is noodzakelijk dit één dag op voorhand mee te delen op een manier die vrij te kiezen is (e-mail, sms, mondeling, telefonisch, ..). Bij voorkeur doet u dit via een schriftelijke communicatie om eventuele discussies te vermijden.  

Volgende elementen zijn noodzakelijk in het meldingsbericht: 

·        de periode met vermelding van begin- en einddatum; 

·        het aantal dagen tijdelijke werkloosheid; 

·        de dagen waarop werknemers zullen werken. 

 

Bij gebrek aan deze melding kan er geen tijdelijke werkloosheid plaatsvinden en bent u als werkgever loon verschuldigd voor deze dagen.  

 

Werkloosheidsuitkering  

De tijdelijke werkloosheidsuitkering bedraagt nog steeds 70 % van het begrensd loon (€ 2.754,76 bruto per maand) + € 5,63 euro per werkloosheidsdag door overmacht. Deze vergoeding blijft ongewijzigd tot en met 31.03.2021, net zoals het verlaagde percentage bedrijfsvoorheffing van 15 %.