Accountancy & tax
We houden je op de hoogte

HR Newsflash

Phoenix.brussels – nieuwe aanwervingspremie 

Het nieuwe Koninklijk Besluit geeft recht op een nieuwe premie bij de aanwerving van een werkzoekende die woonachtig is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze werkzoekende moet bovendien ook ingeschreven zijn bij Actiris en de aanwerving moet gebeuren tussen 01.01.2021 en 31.12.2021. De uiterlijke datum van indiensttreding is vastgesteld op 01.03.2022.

De werkgever vraagt deze premie binnen 2 maanden na de indiensttreding aan zodat Actiris deze premie maandelijks kan uitbetalen. Vanzelfsprekend zijn hier de nodige bewijsstukken voor nodig die worden opgevraagd via het aanvraagformulier:

 • Gegevens werkgever en werknemer;
 • Een kopie van de arbeidsovereenkomst;
 • Een verklaring op eer waarmee hij aangeeft dat hij voor de job waarvoor de werkzoekende aangeworven is, geen werknemer in zijn bedrijf op tijdelijke werkloosheid is.

Let op: deze premie is niet te cumuleren met een andere gewestelijke premie of een andere tussenkomt in de bezoldiging van deze werknemer.

De premie is van toepassing op onderstaande profielen:

1. Hoogstens een GHSO (Getuigschrift hoger secundair onderwijs)
 • Ingeschreven zijn bij Actiris tussen 01.04.2020 en 30.06.2021;
 • Geen diploma hoger onderwijs
 • Gedurende 6 maanden ontvangt de werkgever een premie van € 800 indien hij de werknemer minstens halftijds aanwerft voor minstens 6 maanden of onbepaalde duur.

2. Hooggekwalificeerd en jong
 • Ingeschreven zijn bij Actiris tussen 01.04.2020 en 30.06.2021;
 • Hoger diploma dan GHSO;
 • Jonger dan 30 jaar.
 • De werkgever ontvangt gedurende 6 maanden een premie van € 500 bij aanwerving van minstens een halftijdse functie voor minstens 6 maanden of onbepaalde duur.

3. Kunstenaar

  • Aanwerving van een kunstenaar voor minimum 1 maand of voor onbepaalde duur en minstens een halftijds arbeidsovereenkomst;
  • Deze kunstenaar moet 8 kwartalen voorafgaand aan deze tewerkstelling, prestaties geleverd hebben onder RSZ-werknemerskengetal 046 ‘Andere kunstenaars’.
  • Dit kengetal moet ook worden toegepast bij de nieuwe aanwerving;
  • De werkgever ontvangt een premie van € 500per maandgedurende maximum 6 maanden.

  Fiscaalvoordelige overuren 

  De verhoging tot 180 fiscaalvoordelige overuren is niet meer van toepassing sinds 01.01.2021 en kende hiermee een tijdelijk karakter.

  Algemeen is de grens vastgesteld op 130 fiscaal voordelige overuren.

  Er zijn echter 2 uitzonderingen, nl.: in de horecasector mits gebruik van een geregistreerd kassa systeem waar het personeel ook gebruikt van maakt: 360u en voor ondernemingen die werken uitvoeren in onroerende staat en bij in CheckIn@Work registreren: 180u.


  Brexit-deal

  Sinds 01.01.2021 maak het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de Europese Unie.

  Vanzelfsprekend heeft dit ook invloed op het vrij verkeer van werknemers tussen België en het Verenigd Koninkrijk. Indien een Belgische werkgever een medewerker in het VK wil tewerkstellen zal hier vanaf 2021 een single permit en/of werkvisum voor moeten worden aangevraagd. Hetzelfde geldt in de omgekeerde richting.

  Er werd reeds een Handelsakkoord opgemaakt maar dat werd nog niet ondertekend door het Europees Parlement. Uiterlijk 28.02.2021 kunnen zij hun akkoord hiervoor geven.

  We komen daarom later graag terug op de inhoud hiervan in een volgende publicatie op onze website.


  Indexering vergoedingen inkomstenjaar 2021

  Het minimum voordeel alle aard voor de bedrijfswagen wordt verhoogd naar € 1.370

  In tegenstelling tot de fietsvergoeding die ongewijzigd blijft (€ 0,24 per kilometer), wijzigt de vrijstelling werkgeverstussenkomt woon-werkverkeer wel: € 420 per jaar of € 35 per maand.

  Voor het PC privéplan is er een tussenkomst voorzien tot € 920 vrij belastbaar mits de voorwaarde dat het bruto belastbare inkomen van de werknemer maximum € 36.030 bedraagt.

  Inzake vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor werken in onroerende staat is het minimum uurloon verhoogt tot € 14,34.

  Wat betreft het loonbeslag is het vrijgestelde nettoloon verhoogd tot € 1.149 tenzij het gaat over betaling van alimentatie, dan kan het loon voor 100 % ingehouden worden.


  Indieningstermijn Vlaams Opleidingsverlof – Educatief Verlof

  Bij opname van Vlaams Opleidingsverlof (sinds 01.09.2019) of Educatief Verlof zijn de uren die de werknemer hiervoor benut, betaald door de werkgever. Elke werkgever kan hiervoor een aanvraag indienen binnen een bepaalde termijn om de kost van deze opgenomen uren alsook de sociale lasten die hij hiervoor betaalt, terug te vorderen.

  Deze indieningstermijnen verschillen per gewest:

  Vlaams Gewest:

  • Betaald educatief verlof schooljaar 2020-2021
   • Aanvraag in te dienen tussen 01.09.2021 en 31.12.2021
  • Vlaams Opleidingsverlof met startdatum 01.09.2020
   • Aanvraag in te dienen uiterlijk op 31.08.2021

  Waals Gewest:

  • Schooljaar 2019-2020: uiterlijke indieningstermijn op 31.03.2021
  • Schooljaar 2020-2021: uiterlijke indieningstermijn op 31.03.2022

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • Schooljaar 2019-2020: uiterlijke indieningstermijn op 31.01.2021

  Lees meer actuele info