Accountancy & tax
We houden je op de hoogte

Zwanger en zelfstandige: ontdek jouw rechten en voordelen

Zwanger en zelfstandige: ontdek jouw rechten en voordelen

Ben je zwanger en werk je als zelfstandige? Geen idee waar je moet beginnen met zoeken naar jouw rechten en voordelen? Verschaeren & Mertens zet alles voor jou op een rijtje.

1. Moederschapsrust

Na de geboorte van je kindje heb je recht op moederschapsrust. Je kan tot 12 weken moederschapsrust opnemen (of 13 weken bij een meerling).

Wil je aansprak maken op een moederschapsuitkering? Dan ben je verplicht om minimaal drie weken bevallingsrust te nemen. Gedurende deze periode mag je niet werken. De verplichte rustperiode begint zeven dagen voor de verwachte geboortedatum en duurt tot twee weken na de geboorte.

De overige negen weken noemen we facultatieve bevallingsrust. Je kiest zelf of je deze opneemt. Deze mag starten vanaf twee weken voor de verplichte moederschapsrust. De facultatieve moederschapsrust kan worden opgenomen in verschillende periodes van zeven dagen, naar eigen keuze, maar uiterlijk binnen 36 weken na de verplichte moederschapsrust. Je hebt ook de mogelijkheid om de facultatieve periode halftijds op te nemen.

Om moederschapsrust aan te vragen, vul je het formulier van je ziekenfonds in. Hierin vermeld je de voorziene geboortedatum, het aantal weken facultatieve moederschaprsrust en de gewenste periodes. Je kan het aantal weken en de periodes later nog wijzigen, maar vergeet dit zeker niet door te geven aan je ziekenfonds.

 

2. Financiële rechten

Als zelfstandige ouder (in spé) heb je niet alleen recht op rust, maar kan je ook genieten van enkele financiële voordelen.

A. Startbedrag

Wanneer je een kindje verwacht, heb je recht op een startbedrag. Dit bedrag is afhankelijk van de regio waarin je gedomicilieerd bent.

In Vlaanderen krijg je voor elk kind een startbedrag van €1.214,49. Het speelt dus geen rol of het je eerste kind is of niet. Verwacht je een meerling? Dan krijg je dit voor elk kind.

Het startbedrag kan je aanvragen bij één van de uitbetalers van het Groeipakket. Dit kan je doen vanaf de zesde maand van de zwangerschap tot 5 jaar na de geboorte.

B. Groeipakket

Voor kinderbijslag kan je in Vlaanderen rekenen op het Groeipakket. Dit is een verzameling van financiële steun voor elk kind. Ook de bedragen voor kinderbijslag zijn afhankelijk van de regio waarin je woont. Maandelijks krijg je per kind in Vlaandere €176,66.

C. Moederschapsuitkering

Tijdens je moederschapsrust heb je recht op een wekelijkse uitkering. Voor de eerste 4 weken ontvang je telkens €855,74, daarna wordt het bedrag verlaagd naar €782,70 per week. Neem je je moederschapsrust halftijds op? Dan krijg je de helft van deze bedragen.

Om deze uitkering te ontvangen, moet je, zoals we hierboven beschreven, minstens 3 weken bevallingsrust in acht nemen. Dit wil zeggen dat je 3 weken lang niet mag werken.

D. Dienstencheques

Als je recht hebt op een moederschapsuitkering, dan heb je ook recht op 105 gratis dienstencheques. Deze kan je gebruiken voor huishoudelijke hulp, zoals koken, wassen, strijken, poetsen, boodschappen doen... Noem maar op. Elke cheque staat gelijk aan €9 en is goed voor een uur hulp. Mooi meegenomen, toch?

E. Vrijstelling sociale bijdrage

Na de geboorte van je kind hoef je één kwartaal lang geen sociale bijdragen te betalen. En geen zorgen, je behoudt dezelfde sociale rechten. Om van deze financiële adempauze te genieten, is het opnieuw verplicht om 3 weken moederschapsrust op te nemen.

 

3. Vaderschapsverlof

Zelfstandigen die vader of meeouder worden, hebben recht op 20 dagen vaderschapsverlof. Hiervoor gelden twee voorwaarden: je moet zelfstandige in hoofdberoep zijn of werken als meewerkende echtgenoot (maxistatuut), en je moet gedurende de twee kwartalen voorafgaand aanhet geboortekwartaal, het geboortekwartaal zelf, en alle kwartalen waarin je je activiteit onderbreekt, zelfstandig zijn.

Vaderschapsverlof is flexibel; je kunt zelf bepalen hoe je de verlofdagen spreidt binnen vier maanden na de geboorte. De dagen kunnen worden opgenomen in hele of halve dagen. Vanaf een halve dag onderbreking heb je recht op een vergoeding van €99,51 per verlofdag.

De aanvraag voor vaderschapsverlof dien je in bij je sociaal verzekeringsfonds, uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal van de geboorte.

We hopen dat deze informatie je meer duidelijkheid heeft gegeven over je rechten en mogelijkheden als zwangere zelfstandige. Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn, zodat je zonder zorgen van deze bijzondere periode kunt genieten.

Gefeliciteerd met je zwangerschap, we wensen je een prachtige tijd tegemoet!

Lees meer actuele info