Accountancy & tax
We houden je op de hoogte

BTW-wijziging verhuur
gemeubelde logies

In België zijn er heel wat instanties die gemeubelde logies verschaffen in hotels/motels of andere inrichtingen en dit aan betalende gasten. Deze activiteit is, onder bepaalde voorwaarden, onderworpen aan BTW.
Vanaf 01/01/2022 zullen belastingplichtigen die deze diensten aanbieden niet meer kunnen opteren voor de vrijstelling kleine onderneming. Elke belastingplichtige heeft de mogelijkheid, geen verplichting, om te kiezen zich bij de BTW te registreren als kleine onderneming wanneer deze een vermoeden heeft dat zijn omzet de € 25.000,00 op jaarbasis niet zal overtreffen.

Logies onderworpen aan BTW

Het BTW-tarief dat van toepassing is op het verschaffen van gemeubelde logies met de daar bijhorende minimale diensten, is in België 6 %. De verhuurder kon kiezen voor de regeling kleine onderneming als deze diensten vrij beperkt waren. In dit geval diende hij geen BTW aan te rekenen en moest hij geen BTW-aangifte indienen.

Door de recente wetswijziging is dit niet meer mogelijk wat wil zeggen dat de verhuurder op deze diensten BTW dient te rekenen. Het voordeel van deze wijziging is dat de BTW op de aangekochte goederen en diensten aftrekbaar is.

Duur verhuurperiode en BTW

De duurtijd van de verhuur zal voortaan bepalend zijn voor de onderwerping aan BTW of niet. Concreet wil dit zeggen dat de verhuur van gemeubelde logies enkel nog BTW-plichtig is van zodra het over een periode van minder dan drie maanden gaat. De keuze voor de termijn van drie maanden is de maximaal aanvaardbare duur voor toeristische verblijven. Heel wat projectontwikkelaars zijn in bezit van gemeubelde studentenkamers waarbij zij vaak contracten van kortere duur (drie maanden, zes maanden, …) afsluiten. Zij zullen dus geen BTW kunnen toepassen.

Vandaag de dag formuleert men de uitzondering op de vrijgestelde onroerende verhuur als volgt: “het verschaffen van gemeubelde logies in hotels, motels en in inrichtingen waar aan betalende gasten onderdak wordt verleend.”

Vanaf 01/07/2022 zal je geen vrijstelling van BTW meer kunnen genieten als je verhuurperiode minder dan drie maanden bedraagt en je één van de volgende bijkomende diensten verricht:

  • Fysiek onthaal van gasten
  • Ter beschikking stellen van huishoudlinnen (en minstens eenmaal vervangen bij verblijven langer dan een week)
  • Dagelijks verschaffen van het ontbijt, door de uitbater van de logies of door een derde voor zijn rekening
Lees meer actuele info