Accountancy & tax
We houden je op de hoogte

Verlenging tijdelijke werkloosheid,
terugbetaling onkosten

Verlenging tijdelijke werkloosheid

Naar aanleiding van de aanhoudende coronacrisis heeft de federale regering beslist om de vereenvoudigde procedure inzake tijdelijke werkloosheid te verlengen tot en met 30 juni 2021.

De enige formaliteit is het indienen van een ASR scenario 5 door de werkgever waarbij het aantal dagen tijdelijke werkloosheid wordt doorgeven aan de uitbetalingsinstelling.

Tot 30/06/2021 hoeft u ook geen genummerde documenten C32A af te leveren aan uw werknemers die tijdelijk werkloos worden.

 

CAO telewerk

Op 26 januari 2021 werd een nieuwe CAO van bepaalde duur in het leven geroepen die het kader schetst rond telewerk. De geldigheid is beperkt tot en met 31 december 2021.

Het gaat om CAO 149 die verdere bepalingen omtrent het verplichte thuiswerk door de coronacrisis vastlegt.

Deze CAO is van toepassing op ondernemingen die nog geen beleid hebben uitgewerkt rond structureel of occasioneel telewerk. Dit houdt in dat er concrete afspraken moeten gemaakt worden inzake de terbeschikkingstelling van apparatuur of een kostenvergoeding bij gebruik van eigen materiaal van de werknemer.

Bijkomend kunnen andere zaken zoals uurrooster bij telewerk, controle op resultaten, (on)bereikbaarheid van de telewerker ed in deze policy worden opgenomen en dus voor alle werknemers worden opgelegd. Gebeurt dit niet via een policy dan kan dit ook via een individueel akkoord worden beschreven.

 

Tijdelijke verhoging kantoorvergoeding

Werkgevers die aan hun werknemers een kantoorvergoeding toekennen omwille van structureel thuiswerk – minimum 1 werkdag per week – kunnen deze vergoeden tot 144,31 euro voor de maanden april, mei en juni 2021.

Op heden is deze onkostenvergoeding beperkt tot een maximum van 129,48 euro dat zowel voor de RSZ als voor de fiscus aanvaardbaar is. Elke werkgever kan dit bedrag overschrijden mits de nodige bewijsstukken te kunnen aanleveren. Is dit niet het geval, dan zal het gedeelte boven het maximumbedrag onderworpen zijn aan belastingen. 

 

Cumul kantoorvergoeding en terugbetaling internet/PC

Er was enige tijd geen akkoord tussen de fiscus en de RSZ om de kantoorvergoeding te cumuleren met een terugbetaling van internetaansluiting en terugbetaling voor het professioneel gebruik van de eigen PC. Sinds kort is er wel duidelijkheid over deze combinatie in geval van het structurele thuiswerk. Het gaat dan over volgende samenstelling:

  • Kantoorvergoeding 129,48 euro (uitzonderlijk verhoogd tot 144,31 euro gedurende april, mei juni 2021)
  • Terugbetaling internetaansluiting voor professioneel gebruik: 20 euro
  • Terugbetaling van professioneel gebruik eigen PC: 20 euro

 

Daarnaast mag er nog maximum 10 euro per maand vergoed worden voor een computerbeeldscherm en/of printer, scanner. De terugbetaling bedraagt 5 euro per item.

 

Lees meer actuele info