Accountancy & tax
We houden je op de hoogte

BTW bij verkopen op afstand

Wat is OSS?

Vanaf 01 juli 2021 zal de regelgeving betreffende de BTW bij verkopen op afstand (e-commerce) grondig gewijzigd worden.
Het nieuwe systeem zorgt er voor dat vanaf die datum de verkoper vrijwel altijd de BTW-regeling zal moeten toepassen van het land waar de particuliere afnemer is gevestigd.
In principe dien je je dan te registeren in het land waar de afnemer zijn woonplaats heeft om daar ter plekke de BTW te voldoen aan de fiscus. Om dit te vermijden kan u zich sinds 01 april registeren voor de zogenaamde OSS-regeling of éénloketsysteem.

Vanaf 01 juli 2021 zal u, als u verkoopt aan een particuliere klant (een klant zonder btw-nummer) in een andere lidstaat dan België, de BTW moeten aanrekenen van het land waar deze particuliere klant gevestigd is.
Aan de hand van een voorbeeld kunnen we dit even toelichten:
Stel dat u als verkoper goederen verkoopt aan een Franse particulier en u vervoert deze goederen van je winkel/magazijn naar Frankrijk (dit is een intracommunautaire levering), dan zal u Franse BTW moeten rekenen aan die klant.
Dit heeft als gevolg dat u die Franse BTW aan de Franse fiscus dient te betalen en bovendien zal u ook een aangifte in Frankrijk moeten indienen.
Hiervoor zijn er twee mogelijkheden.

U kan u laten registeren als een BTW-plichtige in Frankrijk om vervolgens een aangifte in te dienen en de Franse – verschuldigde – BTW te voldoen.

Een tweede manier is dat er recent een alternatief is, namelijk OSS (One Stop Shop). Deze regeling laat u toe om een aangifte in België in te dienen voor buitenlandse verrichtingen (verkopen in Frankrijk, Nederland, Spanje, …) en kan u de betaling ook via de Belgische fiscus regelen. De Belgische fiscus zal de verschuldigde BTW in ontvangst nemen en deze verder doorstorten met de fiscus van het land waar de verkopen hebben plaatsgevonden.

 

Moet ik altijd een OSS-aangifte indienen?

Het voordeel van deze aangifte is dat u maar één OSS-aangifte zal moeten doen voor alle intracommunautaire verrichtingen die u tijdens een bepaald tijdperk heeft gedaan. Met andere woorden, wanneer u tijdens 2020 een levering in Frankrijk, Spanje, Duitsland, … heeft gedaan komen deze verrichtingen allemaal in 1 aangifte terecht en wanneer u deze aangifte voldaan heeft zijn hiermee ook alle verplichtingen nageleefd.

Bij deze regeling is er nog wel iets dat in de kantlijn dient vermeld te worden.
Wanneer u voor minder dan € 10.000,00 aan intracommunautaire verrichtingen heeft verricht in een kader: verkoper-particulier, ben je vrij om te opteren om Belgische BTW aan te rekenen. Met andere woorden, wie af en toe aan buitenlandse particulieren zal verkopen kan hiervoor in aanmerking komen en bijgevolg geen aangifte OSS te moeten indienen.

Tenslotte is er ook een situatie waarbij de goederen zich al in het buitenland bevinden.
Wanneer je als Belgische verkoper goederen zou verkopen aan een Duitse particulier, maar deze goederen bevinden zich reeds op het grondgebied van Duitsland. De goederen steken de grens niet over, bijgevolg is er geen intracommunautaire levering. De OSS-regeling kan hier niet toegepast worden voor de Belgische verkoper is er geen andere keus om zich te registreren in Duitsland, daar een aangifte in te dienen en de Duitse verschuldigde BTW aan de Duitse fiscus te betalen.

De OSS-regeling is echter een optie. Wanneer de keuze gemaakt is om te werken via deze regeling, kan er ook geen afstand meer van gedaan worden.

Lees meer actuele info