Accountancy & tax
We houden je op de hoogte

Vanaf 2024 nieuwe regels opname vakantiedagen

Vanaf 2024 nieuwe regels opname vakantiedagen 

Om de Belgische regels in overeenstemming te brengen met de Europese richtlijnen en rechtspraak zijn er vanaf 01/01/2024 enkele aanpassingen omtrent o.a. ziekte tijdens jaarlijkse vakantie en de overdracht van niet-opgenomen vakantiedagen wegens overmacht.

Latere opname wettelijke vakantie wegens arbeidsongeschiktheid  

Tot op heden heeft een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie pech en wordt de periode van ziekte aanzien als vakantie. Vindt de ziekte plaats vóór de vakantieperiode, dan kan de werknemer deze vakantiedagen wel later inplannen en worden ze vervangen door ziektedagen. Deze laatste regel blijft vanaf volgend jaar ook van toepassing. 

Wat verandert er dan wel? Een werknemer die tijdens zijn vakantie ziek wordt vanaf 2024 kan de niet-genoten vakantiedagen later opnemen in het lopend kalenderjaar. Dit geldt overigens voor alle onderstaande afwezigheden:  

 • arbeidsongeval en beroepsziekte;  

 • gewone ziekte of ongeval;  

 • moederschapsrust of vaderschapsverlof; 

 • geboorteverlof ; 

 • adoptieverlof; 

 • profylactisch verlof;  

 • pleegzorgverlof; 

 • pleegouderverlof; 

 • Deelnemen aan cursussen/studiedagen gewijd aan sociale promotie 

De werknemer moet voor deze heropname van vakantiedagen wel een aantal verplichtingen nakomen. Zo moet de werknemer zijn werkgever:  

 • meteen op de hoogte brengen van zijn verblijfsadres wanneer hij zijn vakantie niet thuis zou doorbrengen;  

 • het bewijs inleveren van ziekte via een medisch attest binnen de 2 werkdagen, tenzij anders bepaald in het arbeidsreglement. Let op dat de 3 vrijgestelde ziektedagen zonder attest hier niet van toepassing zijn;  

Deze voorwaarden zijn cumulatief en er wordt sterk aangeraden deze mee op te nemen in het arbeidsreglement. Bijkomend is het verstandig een paragraaf mee op te nemen over de bepaling omtrent het vertalen van een medisch attest in een vreemde taal.  

 

Geen beperking tot maximum 4 weken vakantie per jaar

Vanaf 2025 kan het recht op wettelijke vakantie voor een werknemer meer zijn dan 4 weken per kalenderjaar. Dit kan enkel in het geval wanneer in het voorgaande kalenderjaar (in dit geval vanaf 2024) wettelijke vakantiedagen worden overgedragen omwille van volgende arbeidsonderbrekingen op het einde van het jaar:  

 • arbeidsongeval en beroepsziekte;  

 • gewone ziekte of ongeval;  

 • moederschapsrust of vaderschapsverlof; 

 • geboorteverlof ; 

 • adoptieverlof; 

 • profylactisch verlof;  

 • pleegzorgverlof; 

 • pleegouderverlof; 

Als blijkt dat de werknemer deze dagen nog onmogelijk kan opnemen moet de werkgever deze verplicht overdragen naar de volgende 2 kalenderjaren: in dit voorbeeld in 2025 en 2026. 

Voor bedienden zal de werkgever de niet-opgenomen vakantiedagen omwille van bovenstaande schorsingen, uitbetalen in december.  

Arbeiders behouden hun volledig vakantiegeld dat door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie wordt uitbetaald.  

 

 

Lees meer actuele info