Accountancy & tax
We houden je op de hoogte

Kostenvermelding fiche 281
compensatie jaarlijkse vakantie 2022

Kostenvermelding fiche 281 vanaf 2022

Vanaf 2022 zal er een gedetailleerde vermelding moeten gebeuren op de fiscale fiche van alle forfaitaire onkosten die worden toegekend aan werknemers én bedrijfsleiders.

 

Bij meerdere onkostenvergoedingen wordt er per categorie een totaalbedrag vermeld in de betrokken rubriek. Een terugbetaling van onkosten kan op basis van werkelijke bewijsstukken of via een forfaitair bedrag. Door gedetailleerde vermelding krijgt de fiscus een beter beeld van welke kostenvergoeding worden vergoed.

 

Compensatie jaarlijkse vakantie 2022

Zoals reeds geweten is de tijdelijke werkloosheid overmacht corona in 2021 gelijkgesteld voor de vakantierechten, hetzij: enkel en dubbel vakantiegeld en het aantal vakantiedagen De Regering voorziet een financiële compensatie voor werkgevers die een meerkost dragen voor deze gelijkstellingen.

 

Werkgevers die in aanmerking komen krijgen in de loop van het 2de kwartaal 2022 bericht van de RSZ. De berekening zelf gebeurt op DMFA-gegevens die de RSZ zal berekenen.

Hoe meer tijdelijke werkloosheid er toegekend werd, hoe groter het bedrag van de compensatie. Dit wordt vervolgens in mindering gebracht van de bijdragen voor het 2de kwartaal 2022.

 

Coronapremie: aanpassing uiterste datum aflevering

Heel wat sectoren leggen sinds het levenslicht van de coronapremie afspraken vast omtrent de toekenningsmodaliteiten. De premie mag maximum 500 euro bedrag en moest uiterlijk afgeleverd worden op 31.12.2021. Dit laatste wordt verlengd tot en met 31.03.2022.

 

De toekenning en de CAO/individuele overeenkomst moeten alsnog plaatsvinden in 2021.

Gebeurt dit niet dan verliest de coronapremie het gunstige regime.

 

Maximum bedrag CAO90 2022

Het nieuwe maximum bedrag voor de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen verhoogt tot 3.558 euro bruto vanaf 01.01.2022.

Deze voordelen zijn niet onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen, noch bedrijfsvoorheffing. Er is wel een persoonlijke werknemersbijdrage te betalen van 13,07 % en voor de werkgever een solidariteitsbijdrage van 33 %.

 

Doelgroepvermindering eerste aanwerving

Werkgevers kunnen voor maximum 6 werknemers een doelgroepvermindering genieten.

Voor de eerste werknemer is er sinds 01.01.2016 een volledige vrijstelling van de basisbijdragen inzake sociale zekerheid voor onbeperkte tijd.

 

Vanaf 01.01.2022 is het voordeel beperkt tot maximum 4.000 euro per kwartaal maar blijft het wel onbeperkt in tijd van toepassing.

De doelgroepverminderingen voor 2de-6de aanwerving blijven ongewijzigd.

 

De beperking van het voordeel geldt zowel voor nieuwe aanwervingen vanaf 2022, maar ook voor lopende verminderingen van vóór 01.01.2022.

 

 

Lees meer actuele info