Accountancy & tax
We houden je op de hoogte

‘Relance’-doelgroepvermindering

De regering heeft een nieuwe doelgroepvermindering in het leven geroepen die kan toegepast worden in het 3de kwartaal 2021 voor maximum 5 werknemers.

Werkgevers kunnen hier gebruik van maken indien het tewerkstellingspercentage verhoogt in het kader van de heropstart van de activiteiten die zijn stopgezet of vermindert tijdens de coronacrisis.
Voor kleine ondernemingen tot 49 werknemers moet er een stijging zijn van minstens 25 % in het arbeidsvolume om hiervan te kunnen genieten. Dit kan door ofwel nieuwe werknemers in dienst te nemen of eigen werknemers die tijdelijk werkloos waren, opnieuw aan het werk te zetten.

Daarnaast zijn er nog een aantal bijkomende voorwaarden:

  • De werknemers voor wie de vermindering wordt toegepast moeten ononderbroken in dienst gehouden worden.
  • Er mag geen collectief ontslag aangekondigd worden in het 2de en 3de kwartaal 2021.
  • In 2021 mogen er geen dividenden en bonussen toegekend worden aan leidinggevenden en mogen er geen eigen aandelen ingekocht worden.
  • Voor horecazaken moet er verplicht gebruik gemaakt worden van het geregistreerd kassasysteem.
  • De sectorale cao’s in het kader van opleidingsverplichtingen van de interprofessionele opleidingsdoelstelling naleven.

Niet onbelangrijk is dat deze vermindering ook bovenop andere huidige verminderingen kan worden toegepast. Bovendien mag de toename ook niet gaan over fusies.

De maximale vermindering hangt af van de situatie per werkgever:

  • De vermindering van 2.400 euro per kwartaal per werknemer is voor de ‘zwaar getroffen’ onderneming waarbij het arbeidsvolume minstens 50 % gedaald is in het 1ste kwartaal 2021 of het 4de kwartaal 2020, ten opzichte van het 1ste kwartaal 2020 en het 4de kwartaal 2019.
  • De vermindering van 1.000 euro per kwartaal per werknemer geldt voor bedrijven die niet aan bovenstaande voorwaarde voldoen.

Om uiteindelijk na te gaan welke ondernemingen hier recht op hebben moet het 3de kwartaal 2021 eerst worden afgesloten dus ten vroegste begin oktober 2021 kan het nagekeken worden of de onderneming hiervoor in aanmerking komt.

 

Verplicht telewerk

We komen graag terug op ons vorige artikel ‘Compensatieregeling & vakantiegeld’ van vorige maand waarbij er nog geen duidelijkheid was of het verplichte telewerk werd afgeschaft. Nu is er beslist dat dit niet langer verplicht is.  Weliswaar wordt het nog steeds sterk aanbevolen maar, net zoals Covid-testen op de werkvloer.

 

Kilometervergoeding

Naar aanleiding van de jaarlijkse indexatie van het bedrag van de kilometervergoeding, is het maximale bedrag vastgesteld op 0,3707 euro per kilometer vanaf 01.07.2021. Het gaat om kilometers die gereden worden voor beroepsdoeleinden binnen de werkuren met een persoonlijk motorvoertuig.

 

Verhoogde kantoorvergoeding tem 30.09.2021

Gedurende het 2de kwartaal 2021 mocht de onkostenvergoeding voor kantoor van 129,48 euro tijdelijk verhoogd worden tot 144,31 euro. De regering heeft beslist om dit te verlengen tot en met 30.09.2021.

Lees meer actuele info