Accountancy & tax
We houden je op de hoogte

Happy valentine!

Valentijn, de tijd die velen aangrijpen om hun partner ten huwelijk te vragen. Wat zijn nu de fiscale gevolgen als je in het huwelijksbootje stapt? Bovendien is er ook een verschil tussen feitelijk en wettelijk samenwonenden.

Aangifte personenbelasting

Als gehuwden en wettelijk samenwonenden dien je een gemeenschappelijke aangifte in de personenbelasting in.
Het grote voordeel is dat men een deel van het inkomen van de ene partner in de berekening kan overdragen naar de andere partner, indien deze partner een inkomen heeft genoten onder een bepaalde grens. Hierbij spreekt men van het huwelijksquotiënt. Het gevolg hiervan is dat men het inkomen van de partner met het hogere inkomen belast in een lagere schijf.
Feitelijk samenwonenden dienen elk een aparte aangifte in en kunnen dus geen gebruik maken van dit voordeel.

Pensioen

Gehuwden komen in aanmerking voor een gezinspensioen, terwijl feitelijk- en wettelijk samenwonenden een pensioen krijgen op basis van hun eigen loopbaan. Momenteel is de huidige regering volop bezig met een nieuwe pensioenhervorming.

Echtscheiding

Bij een echtscheiding kan er sprake zijn van een onderhoudsuitkering en dit wanneer één van de partners na deze scheiding zijn levensstandaard niet zou kunnen behouden, zoals deze was tijdens het huwelijk door bijvoorbeeld grote verschillen in de inkomsten. Deze onderhoudsuitkeringen kan men vastleggen in een vonnis of in een onderlinge overeenkomst.
Feitelijk en wettelijk samenwonenden hebben geen onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar.

Overlijden

Bij een overlijden kunnen gehuwden en wettelijk samenwonenden genieten van de voordeligste tarieven op het gebied van successierechten en belastingen op de uitkering van levensverzekeringen.
Zo dient men geen erfbelasting te betalen op de gezinswoning. Bij wettelijk samenwonenden zal de overblijvende partner enkel het vruchtgebruik van de gezinswoning erven en haar inboedel, tenzij anders vastgelegd in een testament. Feitelijk samenwonenden erven in principe niet van elkaar, tenzij er sprake is van een testament. Zij betalen wel de hoogste tarieven bij successierechten en in de personenbelasting, tenzij men aantoont dat bij het openvallen van de nalatenschap zij meer dan één jaar feitelijk samenwonen.
Partners die aantonen dat ze al minstens 3 jaar ononderbroken samenwonen en een gemeenschappelijk huishouden voeren, kunnen aanspraak maken op een voordeligere erfbelasting.

Elk stelsel heeft zijn voor- en nadelen en is per persoon of per gezin te bekijken. Contacteer gerust je dossierbeheerder voor een simulatie en meer informatie.

Lees meer actuele info