Accountancy & tax
We houden je op de hoogte

Uitbreiding rouwverlof

Vanaf 25 juli 2021 is er een uitbreiding van rouwverlof van 3 naar 10 dagen bij het overlijden van de echtgenoot/samenwonende partner of van zijn/haar kind. Dit geldt evenals voor het heengaan van pleegouders- en kinderen, wat voordien nog niet het geval was.

Deze afwezigheid wordt voorzien als klein verlet en is bijgevolg ook betaald door de werkgever, dit wijzigt niet.

 

Overlijden echtgenoot/samenwonende partner/kind (of pleegkind bij langdurige pleegzorg)

3 dagen mogen worden opgenomen vanaf de dag van het overlijden tot en met de dag van de begrafenis. De overige 7 dagen kunnen opgenomen worden binnen het jaar na de dag van het overlijden.

De mogelijkheid bestaat om hiervan af te wijken mits akkoord van de werkgever.

Er zal wel een aanrekening gebeuren in het gewaarborgd loon wanneer de werknemer een attest van arbeidsongeschiktheid voorziet, vanaf de 4de dag van het rouwverlof.

Voorbeeld: een werknemer neemt 10 werkdagen klein verlet op maar vanaf de 11de werkdag is er een attest van arbeidsongeschiktheid voor de periode van 1 maand. Dan start de telling van het gewaarborgd loon dan van de 4de dag klein verlet en niet vanaf de 11de werkdag.

 

Nieuw: overlijden pleegkind bij korte termijn pleegzorg

Hierbij gaat het om 1 dag: de dag van de begrafenis. Ook hierbij is een afwijking mits akkoord mogelijk.

 

Nieuw: overlijden pleegvader/moeder

Bij het overlijden van de pleegvader/moeder worden er 3 dagen klein verlet voorzien die opgenomen worden vanaf de dag van het overlijden tot en met de dag van de begrafenis.

Lees meer actuele info