Accountancy & tax
We houden je op de hoogte

Vlaams jobbonus

De Vlaamse jobbonus is sinds de publicatie in het Belgisch Staatsblad een feit! Dit is een nieuwe Vlaamse maatregel waarmee de regering werknemers met een laag loon een netto loonsverhoging wil geven.

Voorwaarden

Statutaire ambtenaren en werknemers, die normale sociale zekerheidsbijdragen betalen, komen in aanmerking en moeten voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • Voltijds of deeltijds aan het werk bij minstens 1 werkgever
  • Een tewerkstelling van bepaalde of onbepaalde duur
  • Officiële woonplaats in Vlaanderen op 1 januari van het refertejaar
  • De officiële pensioenleeftijd mag niet bereikt zijn (65 jaar)
  • Het gemiddeld maandelijks brutoloon mag het bedrag van 2.500 euro bruto niet overschrijden

Bedrag

Het minimumbedrag bedraagt 20 euro in een voltijdse tewerkstelling en 10 euro in een deeltijdse tewerkstelling. Het maximumbedrag is geplafonneerd op 600 euro voor wie gemiddeld minder dan 1.800 euro verdient.

In geval van tewerkstelling bij verschillende werkgevers telt men alle brutolonen samen om tot de berekening te komen.

Berekeningswijze

De berekeningswijze gebeurt aan de hand van de kwartaalgegevens die de werkgever aangeeft aan de RSZ. De Vlaamse Overheid en de RSZ wisselen deze gegevens uit om zo tot de berekening te komen. De 4 kwartalen van het refertejaar worden opgeteld om het totale bedrag te bekomen.

Aanvraag

Het is niet noodzakelijk om een aanvraag in te dienen. Dankzij de gegevens van de RSZ weet de Vlaamse Overheid wie in aanmerking komt voor de jobbonus en zal hierover een brief ontvangen. Deze personen mogen hun rekeningnummer registeren op volgende link: https://www.vlaanderen.be/jobbonus

Uitbetaling

De jobbonus wordt jaarlijks uitbetaald in het kalenderjaar volgend op het refertejaar. De eerste betaling vindt plaats in 2022 en is gebaseerd op 2021 (refertejaar).

Lees meer actuele info