Accountancy & tax
We houden je op de hoogte

Jaarlijkse vakantie vanaf 2024

Vanaf 2024 zijn er nieuwe regels van toepassing inzake de opname van jaarlijkse vakantie.

Een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie mag deze vakantiedagen later opnemen. Op heden primeert de eerst schorsing en blijven de vakantiedagen dus doorlopen bij ziekte. Uiteraard zijn er een aantal voorwaarden aan verbonden:

  • Bewijs via medisch attest
  • Uitdrukkelijk vragen om vakantiedagen later te kunnen opnemen
  • De werkgever inlichten over de ziekte die gestart is tijdens de vakantieopname
  • Verblijfplaats vermelden

Bovendien gaat het niet alleen om ziekte maar ook om nog een aantal andere afwezigheden:

  • Beroepsziekte
  • Moederschapsrust/vaderschapsverlof
  • Geboorteverlof
  • Adoptieverlof
  • Profylactisch verlof
  • Pleegzorgverlof/pleegouderverlof

Indien door bovenvermelde scenario’s geen mogelijkheid is om openstaande vakantie alsnog in het vakantiedienstjaar op te nemen, moet de werkgever verplicht toestaan om deze dagen over te dragen naar de 2 kalenderjaren daaropvolgend. Het vakantiegeld voor bedienden voor deze dagen moet wel uiterlijk op 31 december van het vakantiejaar uitbetaald worden. Voor arbeiders betaalt de vakantiekas dit uit.

Het is noodzakelijk de na te leven formaliteiten in het arbeidsreglement te noteren.

Lees meer actuele info