Accountancy & tax
We houden je op de hoogte

Nieuwigheden 2022

Verhoging kantoorvergoeding structureel thuiswerk

Vanaf 01.01.2022 stijgt de maximum kantoorvergoeding in het kader van structureel thuiswerk tot 132,07 euro. Dit is een verhoging van 2,59 euro naar aanleiding van de indexevolutie.

Vanaf 01.02.2022 stijgt deze opnieuw tot 134,71 euro.

Werkgevers kunnen deze vergoeding toekennen aan hun werknemers indien ze op structurele basis van thuis uit werken. Bijgevolg is dit ook vrij van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen mits het maximumbedrag niet overschreden wordt.

 

Verlenging en uitbreiding vaccinatieverlof

Het huidige vaccinatieverlof wordt verlengd tot 30.06.2022 en mogelijks tot 31.12.2022.

Bijkomend wordt dit uitgebreid om een minderjarig kind dat samenwoont met de betrokkene te begeleiden naar het vaccinatiecentrum. Wanneer een werknemers samenwoont met een andere ouder van het kind kan maar één van hen dit recht uitoefenen.

 

Doelgroepsvermindering ouderen

De Vlaamse Regering verhoogt vanaf 01.01.2022 de leeftijden voor de doelgroepvermindering ‘zittende’ oudere werknemers. Vanaf 2022 is dit 59 jaar, vanaf 2023 bedraagt de leeftijd 60 jaar en vanaf 2024 wordt dit 61 jaar. De leeftijd op de laatste dag van het kwartaal wordt in aanmerking genomen om deze vermindering al dan niet toe te kennen.

Voor de leeftijd van 59 jaar is er een doelgroepvermindering van maximum 600 euro per kwartaal. Voor werknemers die 61 jaar oud zijn op het einde van het kwartaal mag er een vermindering worden toegekend van maximum 1.500 euro per kwartaal.

 

PC 124 – versoepeling bijkomende uren (KB 213)

In een voorgaand artikel werd reeds aangegeven dat er een ontwerpakkoord was in het kader van meer flexibel werken op basis van KB 213.

Vanaf 20.01.2022 mag men maximaal 1,5u extra werken bovenop de dagelijkse arbeidsduur van 8u, rekening houdend met 180u op jaarbasis. Deze uren mogen gepresteerd worden in de zomerperiode en in periodes van intense activiteit.

De werknemer heeft de keuze om de uren zonder inhaalrust te laten uitbetalen of te recupereren via inhaalrust:

  • Bij uitbetaling zonder recuperatie worden de bijkomende uren aan 120 % uitbetaald in dezelfde maand waarin de uren zijn gepresteerd.
  • De inhaalrust moet in normale omstandigheden binnen 6 maanden worden opgenomen maar dankzij deze versoepeling mag dit tot 12 maanden na prestaties van deze overuren. Deze worden dan aan 100 % betaald op het moment van de opname inhaalrust.

Arbeiders kunnen voortaan ook maximum 96 uren per kalenderjaar op zaterdag werken. Deze uren worden mee aangerekend op het krediet van 180 overuren zoals hierboven vermeld. Werken op zaterdag mag in volgende omstandigheden:

  • Werken die op geen enkel ander moment kunnen uitgevoerd worden.
  • Werken die grote risico’s inhouden voor de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers of derden, indien gelijktijdig met andere werken.
  • Werken die om technische redenen niet combineerbaar zijn met andere activiteiten.

Ook hierbij heeft de werknemer de keuze tussen inhaalrust of uitbetaling zonder recuperatie. In beide gevallen is er een loontoeslag van 50 % verschuldigd.

Voor deze implementatie moet de werkgever een bijlage aan het arbeidsreglement voorzien.

Tot slot worden al deze bijkomende overuren fiscaalgunstig behandeld. Dankzij het IPA akkoord waarbij werd beslist dat de fiscaalvoordelige overuren voor alle sectoren van 130u naar 180u worden opgetrokken tot en met 30.06.2023. Werkgevers die deze regeling willen implementeren dienen hiervoor 3 zaken in orde te brengen:

1. Alle mogelijke uurrooster opnemen in het arbeidsreglement.
2. De voorzitter van het paritair comité hierover op de hoogte brengen.
3. Uw werknemers minstens 24u op voorhand op de hoogte brengen dat er overuren moeten gepresteerd worden door het uurrooster uit te hangen.

Lees meer actuele info