Accountancy & tax
We houden je op de hoogte

Compensatiepremie

Corona-steunmaatregel RSZ bijdragen: compensatiepremie 

De Regering besliste om voor ondernemingen die verplicht moesten sluiten als gevolg van de ministeriële besluiten van 28 oktober en 1 november 2020, een compensatiepremie te voorzien.  

Concreet gaat het onder andere over werkgevers actief in de horeca, de evenementensector, sector van de uitvoerende kunsten, sportsector, welzijnscentra, kappers en schoonheidszorgen, garages, kleinhandel van niet-essentiële goederen, gastenkamers etc 

De premie stemt overeen met het bedrag van de netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage voor studenten verschuldigd voor het derde kwartaal 2020. 

De berekening gebeurt in 2 fasen:
1. Een voorlopige premie op basis van de aangifte van het 1ste kwartaal
2. Een herziening van deze premie op basis van de aangifte van het 3de kwartaal. 

Indien deze laatste hoger ligt, wordt dit bijbetaald door de RSZ.  

Ondernemingen die nog niet actief waren gedurende het 1ste kwartaal krijgen geen voorlopige premie, maar wel een definitieve premie op basis van het 3de kwartaal. 


Verplichting elektronische ecocheques  

Op aanbeveling van de Nationale Arbeidsraad zullen alle ecocheques vanaf 01/01/2021 verplicht elektronisch afgeleverd worden.  De mogelijkheid om papieren ecocheques te bestellen bestaat nog tot en met 31/12/2020. Bijgevolg zal elke werkgever dit moeten digitaliseren. 

 

Verlenging geboorteverlof  

Naar aanleiding van het nieuwe regeerakkoord is beslist om het geboorteverlof op te trekken. Vanaf 1 januari 2021 worden de huidige 10 dagen opgetrokken naar 15 dagen. In 2023 wordt dit verhoogd naar 20 dagen geboorteverlof.  

Deze dagen zijn op te nemen vanaf de dag van de geboorte tot 4 maanden later. De eerste 3 dagen blijven betaald door de werkgever en voor de bijkomende dagen is er een uitkering voorzien die wordt betaald door de mutualiteit.  


Opname vakantiedagen bij tijdelijke werkloosheid  

Werkgevers waarvan hun personeel nog tijdelijke werkloos zijn wegens de coronacrisis, zijn verplicht om eerst de vakantiedagen te verwerken alvorens tijdelijke werkloosheid te voorzien.  

De werkloosheidsreglementering voorziet dat de werkloze de dagen die gedekt zijn door vakantie, eerst moet uitputten naar aanleiding van de afsluit van het jaar. Indien dit niet gebeurt zullen de niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen in mindering worden gebracht van de werkloosheidsuitkering in december. De RVA zal hierop toezien en controles uitvoeren.  

Deze verplichting is niet van toepassing voor vakantiedagen op basis van een sectorale- of ondernemings-cao (compensatiedagen, extralegale vakantie, …) 


Verstrengde voorwaarden studentenarbeid 

Naar aanleiding van de Europese Richtlijn 2020/739 betreft studentenarbeid, geldt er in enkele omstandigheden een verbod om studenten te tewerkstellen. Het gaat specifiek om werkplekken waarbij er een verhoogde blootstelling is aan het Covid19-virus. Bij twijfel kan elke werkgever beroep doen op de preventieadviseur of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk om zich hierin te laten bijstaan.  


Lees meer actuele info