Accountancy & tax
We houden je op de hoogte

Jaarlijks vakantiegeld: wat je als werkgever moet weten

Jaarlijks vakantiegeld: wat je als werkgever moet weten

In de drukte van mei en juni staat ook vakantiegeld centraal voor werkgevers. Maar hoe bereken je dat? Wat is enkel en dubbel vakantiegeld? Wat met vertrekvakantiegeld? Aan de hand van 4 vragen en antwoorden vertelt Verschaeren & Mertens alles wat jij als werkgever moet weten.

1. Wat is vakantiegeld?

Voor bedienden bestaat vakantiegeld uit twee delen: een doorbetaling van het loon tijdens vakantiedagen (enkel vakantiegeld) en een toeslag daar bovenop (dubbel vakantiegeld). Arbeiders daarentegen ontvangen geen betaald verlof; zij krijgen hun enkel en dubbel vakantiegeld in één keer uitbetaald.

Bedienden ontvangen vakantiegeld rechtstreeks van hun werkgever. Voor arbeiders betaalt de werkgever een sociale bijdrage aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). Deze bijdrage wordt vervolgens verdeeld over verschillende vakantiekassen in België, waar arbeiders hun vakantiegeld kunnen ontvangen.

 

2. Hoe wordt vakantiegeld berekend voor bedienden?

Enkel vakantiegeld is een standaard doorbetaling van het huidige loon tijdens vakantiedagen. Het dubbel vakantiegeld wordt berekend op basis van het brutoloon van de maand waarin je de berekening opstart. Dit brutoloon omvat vaste premies voor prestaties en voordelen. Het dubbel vakantiegeld bedraagt 92% van het bruto maandloon.

Bijvoorbeeld: Kevin heeft een bruto maandloon van €3.000. Zijn dubbel vakantiegeld is dan €3.000 x 92% = €2.760. Het aantal vakantiedagen en het vakantiegeld hangen af van Kevin's prestaties in het vorige kalenderjaar. Als Kevin bijvoorbeeld slechts 4 maanden heeft gewerkt vorig jaar, wordt de berekening aangepast naar €3.000 x 92% x 4/12 = €920.

 

3. Wanneer wordt vakantiegeld uitbetaald?

Arbeiders ontvangen hun vakantiegeld (enkel en dubbel) in één keer via de RJV of bijzondere vakantiekassen wanneer ze hun vakantie opnemen, maar niet eerder dan 2 mei van het vakantiejaar.

Voor bedienden wordt enkel vakantiegeld door de werkgever betaald tijdens opgenomen vakantiedagen. Het dubbel vakantiegeld zou idealiter worden betaald wanneer de bediende zijn hoofdvakantie opneemt. In de praktijk wordt het dubbel vakantiegeld echter vaak voor alle bedienden tegelijkertijd betaald, meestal in mei of juni.

 

4. Wat is vertrektvakantiegeld?

Bij uitdiensttreding moet het vertrekvakantiegeld worden uitbetaald. Dit bedrag omvat de vakantiedagen die niet zijn opgenomen en de rechten voor het komende jaar. De nieuwe werkgever zal ook vakantiegeld betalen, maar mag het reeds uitbetaalde vertrekvakantiegeld in mindering brengen.

Het vertrekvakantiegeld is gelijk aan 15,34% van het verdiende brutoloon opgedeeld in 7,67% enkelvoudig, 6,8% dubbel en 0,87% aanvullend vakantiegeld.

Het begrijpen van vakantiegeld is essentieel voor werkgevers om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en de belangen van hun werknemers behartigen. Bij Verschaeren & Mertens staan we klaar om werkgevers te ondersteunen bij al hun vragen en behoeften rondom dit belangrijke aspect van arbeidsrecht. Neem gerust contact met ons op voor advies op maat en verdere begeleiding.

Lees meer actuele info