Accountancy & tax
We houden je op de hoogte

Heb jij een kleine vennootschap?

Wat is een kleine vennootschap?

Een vennootschap kan verschillende groottes omvatten: micro, klein en groot. De grootte heeft invloed op wettelijke verplichtingen en fiscale maatregelen. Maar wanneer wordt een vennootschap nu als klein beschouwd en wat is het verschil met een micro vennootschap?

De kleine vennootschap

Een vennootschap wordt als klein beschouwd wanneer het niet meer dan één van de volgende criteria op de balansdatum van het laatste afgesloten boekjaar overschrijdt:

 • Jaargemiddelde personeel: 50
 • Jaaromzet: 9.000.000 euro (Excl. Belasting over toegevoegde waarde)
 • Balanstotaal: 4.500.000 euro

Overschrijd je gedurende twee opeenvolgende boekjaren meerdere van deze criteria, dan wordt jouw onderneming niet meer aanzien als een kleine vennootschap.

Wat bij een startersvennootschap of een aangepast boekjaar?
Bij een startende vennootschap zullen de bovenstaande criteria ter goeder trouw ingeschat worden aan het begin van het boekjaar.
Het kan ook zijn dat je werkt met verlengde of verkorte boekjaren, hetzij boekjaren die tussen de 12 en 24 maanden lang zijn. In dit geval wordt de volgende formule toegepast: jaaromzet x (aantal maanden boekjaar/12). Elke begonnen maand wordt hierin meegerekend.

 

De micro vennootschap

Micro vennootschappen behoren ook tot kleine vennootschappen, maar mogen van volgende criteria niet meer dan één overschrijden:

 • Jaargemiddelde personeel: 10
 • Jaaromzet: 700.000 (Excl. Belasting over toegevoegde waarde)
 • Balanstotaal: 350.000 euro

Het verschil tussen micro vennootschappen en kleine vennootschappen is voornamelijk de neerlegging van de jaarrekening. Micro vennootschappen leggen de Jaarrekening neer volgens het microschema, terwijl kleine vennootschappen deze neerleggen volgens het verkort schema. Hierbij is de toelichting en de kostprijs van de neerlegging verschillend.

 

Voordelen kleine vennootschap

Fiscaal gezien zijn er enkele gunstmaatregelen voor kleine vennootschappen:

 • Verlaagd tarief voor vennootschapsbelasting van 20% op de eerste 100.000 euro
 • Eenmalige investeringsaftrek
 • Aanleg liquidatiereserve
 • VVPR-bis regime
 • Vrijstelling vermeerdering eerste drie boekjaren bij ontoereikende voorafbetalingen

Ook op vennootschapsrechtelijk niveau zijn er voordelen:

 • Aanstelling commissaris is niet verplicht
 • Jaarrekening moet niet opgemaakt worden volgens volledig schema
 • Geen jaarverslag bestuursorgaan
 • Geen openbaarmaking van de jaarrekening voor VOF en CommV

 

Lees meer actuele info