Accountancy & tax
We houden je op de hoogte

Vaccinatieverlof
telewerkaangifte

Vaccinatieverlof

Werknemers hebben sinds 09.04.2021 recht op betaalde afwezigheid om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. De publicatie in het Belgisch Staatsblad meldt dat het gaat om de tijd die nodig is om zich te laten vaccineren, nl: zowel de verplaatsingstijd van en naar het vaccinatiecentrum als de vaccinatie op zich. Voorlopig geldt deze regeling tot en met 31.12.2021.

Van zodra de werknemer op de hoogte is wanneer de vaccinatie zal gebeuren, verwittigt hij of zij de werkgever om op deze afwezigheid beroep te kunnen doen. De werkgever an sich mag de vaccinatie-uitnodiging bekijken maar geen kopie bewaren voor het personeelsdossier omwille van privacy redenen. Er mag ook nergens genoteerd staan of de werknemer al dan niet gevaccineerd werd.

De afwezigheid wordt geregistreerd als klein verlet en is bijgevolg ook gelijkgesteld voor vakantiegeld, vakantierechten, eindejaarspremie, etc.

 

Aangifte telewerk

Sinds april zijn werkgevers die niet dwingend gesloten zijn, verplicht om een maandelijkse aangifte te doen voor de (niet)telewerkers. Deze aangifte gebeurt via het webportaal van de sociale zekerheid: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/coronavirus/index.htm  

Op deze link is er een gedetailleerd overzicht van de instructies die hieronder kort zijn opgesomd.

Het betreft een maandelijks aangifte die als volgt in orde moet gebracht worden:

  • Situatie op 1ste werkdag van april: uiterlijk aangeven op 18.04.2021
  • Situatie op 1ste werkdag van mei: uiterlijk aangeven op 06.05.2021
  • Situatie op 1ste werkdag van juni: uiterlijk aangeven op 06.06.2021

 

Het gaat om het aantal personen werkzaam in de onderneming en daarnaast ook het aantal personen dat geen telewerk kan verrichten. Bij meerdere vestigingseenheden moet er een opsplitsing per vestiging worden doorgegeven.

De aangifte is verplicht voor alle werkgevers behalve ondernemingen die verplicht volledig gesloten zijn. Horecazaken die take-away organiseren zijn geen uitzondering op de regel en hoeven bijgevolg ook geen aangifte in te dienen.

 

Extra eenmalige uitkering tijdelijk werklozen

De RVA voorziet een extra premie voor tijdelijk werklozen die het werk nog niet hebben kunnen hervatten omwille van de coronacrisis.

Om het recht te openen moet de werknemer in de periode van 01.03.2020 – 31.12.2020 meer dan 52 volle en/of halve dag-uitkeringen hebben ontvangen. Een bijkomende voorwaarde is dat hij of zij steeds tewerkgesteld is bij diezelfde werkgever die nog dwingend gesloten was op 01.03.2021. Tot slot mag het gemiddeld maandloon niet hoger zijn dan € 2754,75.

Het bedrag varieert tussen 63,18 euro en 780 euro, afhankelijk van het loon van de werknemer.

Voor een aantal werknemers wordt de premie automatisch uitbetaald:

  • PC302 (Hotelbedrijf); NACE-codes: 55.1, 55.2, 56.1, 56.3
  • PC 304
  • NACE-codes: 59.140, 82.3, 90.0, 93.130, 93.21, 93.291

Werknemers die toch aan de voorwaarden voldoen maar niet in bovenstaande PC’s/NACE-codes vermeld zijn, moeten de premie zelf aanvragen bij de hulpkas of vakbond.

 

Uitbreiding ecocheques                         

Sinds 01.03.2021 zijn er een aantal nieuwe producten waarvoor ecocheques gebruikt kunnen worden. Deze lijst werd aangepast naar aanleiding van de nieuwe Europese energielabels voor huishoudelijke apparaten.

De energielabels A+, A++ en A +++ verdwijnen op enkele uitzonderingen na en om die reden is er een wijziging in de categorie van ecologische producten die nu van A tot en met G ingeschaald worden.

Daarnaast kunnen ecocheques voortaan gebruikt worden om bijkomend refurbished IT- en elektromateriaal, textiel met GOTS-label, vis met MSC-label en biologische cosmeticaproducten aan te kopen.

De volledige overzicht van zaken die u met ecocheques kan aankopen is terug te vinden op onderstaande link: http://www.cnt-nar.be/DOSSIERS/Ecocheques/2021-03-03-Lijst-producten.pdf

 

Uitstel betalingen bijdragen jaarlijkse vakantie arbeiders

Voor werkgevers in de horecasector en andere gesloten sectoren, kan uitstel bekomen worden voor de betaling van de jaarlijkse bijdragen voor het vakantiegeld van de arbeiders.

Het gaat om een bijdrage van 10,27 % op 108 % brutolonen van de arbeiders betreffende het vakantiedienstjaar 2020.

Voor horecazaken is er een automatisch uitstel tot 6 maanden en zullen deze werkgevers nog geen bericht ontvangen. Voor andere sectoren in moeilijkheden is er de mogelijkheid om een minnelijk afbetalingsplan aan te vragen op het portaal van de Sociale Zekerheid.

 

Vlaamse aanmoedigingspremie mantelzorgverlof

De Vlaamse Overheid heeft met terugwerkende kracht een Vlaamse aanmoedigingspremie voorzien vanaf 01.09.2020 voor de privésector.

Sindsdien is het mantelzorgverlof  in het leven geroepen en behoort het mee tot de categorie van themaverlof, net zoals ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof medische bijstand.

Werknemers kunnen dit verlof opnemen wanneer ze een erkenning aanvragen als mantelzorger voor de toekenning van sociale rechten. Wanneer deze procedure afgerond is, kan de werknemer dit opnemen, een uitkering van de RVA ontvangen én de aanmoedigingspremie van de Vlaamse Overheid.

Ter opfrissing nog een schematisch overzicht van de opnameduur van het mantelzorgverlof:

Het bedrag van de aanmoedigingspremie hangt van uw tewerkstellingspercentage voor en tijdens het mantelzorgverlof. De bedragen zijn terug te vinden op https://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremie-zorgkrediet-privesector/aanmoedigingspremie-zorgkrediet-bedrag-en-uitbetaling-privesector

Lees meer actuele info